Imádkozó családok, 3. - 2020.10.11.

Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka: Akit te, Szent Szűz a világra szültél

 

Abban az időben Augustus császár rendeletet bocsátott ki, hogy számlálják össze az egész földkerekséget. Ez az első népszámlálás Quiriniusnak, Szíria helytartójának idejében történt. Elment mindenki a saját városába, hogy följegyeztesse magát. József Dávid házából és nemzetségéből származott. Elment tehát Galilea Názáret nevű városából Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy följegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.” (Lk 2,1-7)

 

Isten Fia születhetett volna palotában, ehelyett kirekesztettség, istálló, trágyaszag, piszok, hideg, mélyszegénység közepette lépett az emberek világába. Miért? Isten Fia azonosította magát a legmegvetettebbekkel. Tanítást fedezhetünk fel ebben: amikor egy szegénnyel, kirekesztettel találkozunk, lássuk meg benne az „álruhás” Jézust.

Keresztény értékek, 4. - 2020.10.05.

1./ Érzékenyítés

Ez egy olyan új fogalom, amelyet évtizedekkel ezelőtt nem ismertünk. Általános- és középiskolás diákok számára például olyan foglalkozásokat tartanak, amelyeken keresztül betekintést nyernek a hallás-, mozgás-, látássérült emberek életébe. Más fogalmakkal is találkozunk: csökkent munkaképességű, megváltozott munkaképességű ember, fogyatékkal élő ember. A felsorolt fogalmak által jelölt élethelyzetek mindig is voltak, de ezeknek az elfogadását és kezelését nem kellett tanítani az iskolában, mert jó esetben megtette ezt a család, illetve a társadalom. Mára azonban a társadalom, és azon belül a család megváltozott: érzéketlenebbé vált. Ezért érzékenyítik.

Imádkozó családok, 2. - 2020.10.04.

Az örvendetes rózsafüzér második titka: Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál

 

Azokban a napokban Mária útra kelt és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Zakariás házába érkezve köszöntötte Erzsébetet. Alighogy Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, fölujjongott méhében a magzat és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Hangos szóval fölkiáltott: »Áldottabb vagy te minden asszonynál és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!« ” (Lk 1,39-45)

Úti Madonna kápolna, 2020. október 3.

1./ A lokálpatrióta Farkasréti Baráti Kör már 22 éve szorgoskodik az 1998-ban felújított Úti Madonna kápolna hagyományosan október első szombatján megtartott helyi zarándoklatán és szentmiséjén. Két évtized már emberöltőnek számít, amely nem csak egy ember, de egy közösség életében is nyomokat hagy. Az idő vasfoga – pontosabban a napsütés, csapadék és az erdei hangyák – nem csak a fából épült kápolna esetében hagy nyomokat, de az évek múlását mi magunk is megérezzük a hegyoldalra való felkapaszkodásnál – főleg, ha az elmúlt években született gyerekek fürgeségéhez mérjük magunkat. De a lélek az egyetlen, ami nem öregszik. S amikor évről évre felkapaszkodunk erre a helyre, ugyanaz a kezdeti lelkesedés hajt bennünket. Ady Endre úgy fogalmaz, hogy „Éhe a kenyérnek, éhe a Szónak… hajt titeket” (Csák Máté földjén)

Bennünket mit hajt? Éhe az Istennek, éhe a Hitnek hajt bennünket. Hogyne hajtana bennünket a hit éhe egy olyan korban, amikor a kereszténység globális támadás alatt áll!