Minden forrásom belőled fakad, 13. - 2020.03.16.

1./ Félünk attól, ami nem szeretnénk, ha bekövetkezne – írja a IV. században élt Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító. A poitiers-i püspök a 127. zsoltár magyarázatában arról elmélkedik, hogy „milyen fokozatokon át juthatunk el az Úr félelmére”. A zsoltár első mondata boldognak mondja mindazt, aki féli az Urat, aki az ő útjain halad. Hiláriusz ügyes didaktikai módszerrel vezet rá az istenfélelem erényének lényegéhez.

Mindennapi félelmek között élünk: félünk felettesünk hatalmától, egy erősebb támadásától, egy betegségtől (aktuálisan most a koronavírustól), egy vadállattal való találkozástól, vagy bármilyen rossztól való szenvedéstől. Ezeket a félelmeket nem tanulás útján szerzi meg az ember, hanem ezek a gyenge emberi természet velejárói. A félelmet az ijedelem kelti fel bennünk. Hozzáteszem, hogy közvetett módon a média is jelentősen hozzájárul a félelemkeltéshez. A média által adott tájékoztatás a járványról sokakban indokolatlan felvásárlási lázt vált ki. A járvány elleni védekezés indokolttá tesz bizonyos intézkedéseket, amelyek nem félelemkeltésből fakadnak, ám mégis képesek kiváltani kisebb-nagyobb fokú félelmet az emberekben. Ennek egyszerű oka van: az ismeretlentől való automatikus félelem. A gyerek fél a számára új iskolától, a felnőtt az új munkahelytől, az idős ember az öregedéstől – és mindenki fél egy ismeretlen betegségtől.

A felsorolt mindennapi félelmeinket nem tanítják, ezek az emberi természet rettegéséből fakadnak.

Ezzel szemben az Úr félelmére tanítani kell az embert. A 33. zsoltárban ezt olvassuk: „Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére oktatlak titeket.”

Minden forrásom belőled fakad, 12. - 2020.03.09.

1./ Oligarchia vagy demokrácia?

Csák Máté trencséni kiskirályról minden magyar ember hallott. A 699 évvel ezelőtt meghalt felvidéki oligarcha az Árpád-ház kihalása utáni időkben kisérelt meg létrehozni egy államot az államban, az uralkodó Károly Róbert ellenében. Ennek érdekében még Budát is megostromolta – sikertelenül.

A mai demokratikus világban elvben nem törénhet meg, hogy egy kisebbség magához ragadja az uralmat a démosz, vagyis a nép által megválasztott hatalom birtokosaitól. Elvben nem történhet ilyen, a valóságban azonban megtörtént és újra megtörténik. A XX. században szabályosan megválasztott parlament volt az, amely elősegítette Hitler hatalomra jutását; s ugyanez a Reichstag volt az, amely teljhatalommal ruházta fel őt, ezáltal megnyitván az utat az eruópai invázió politikája, a koncentrációs táborok felállítása s a zsidókérdés „végső megoldása”, Izrael sok millió gyermekének megsemmisítése előtt. Másrész ugyanebben a században a demokratikus rendszerek szinte minden országban jóváhagyták az abortusztörvényt, lehetővé téve sok millió születendő gyermek életének megsemmisítését. (II. János Pál: Emlékezet és azonosság, 147-152. nyomán)

Minden forrásom belőled fakad, 11. - 2020.03.02.

1./ Jean Vanier szexuális visszaéléseket követett el.

Ezt a döbbenetes hírt olvashatjuk az Új Ember és a Magyar Kurír oldalain. Az általa alapított Bárka közösség nemzetközi szervezete által felkért független brit tanácsadó cég vizsgálatát egy hete hozták nyilvánosságra. A Bárka még 2019. áprilisában – nem sokkal Jean Vanier halála (2019. május 7.) előtt – bízta meg a brit céget azzal, hogy tárja fel Vanier kapcsolatát korábbi lelki vezetőjével, a domonkos Thomas Philippe atyával. Az 1993-ban meghalt Thomas atya ellen már 1956-ban vizsgálatot indított a Hittani Kongregáció, az általa lelki vezetett nők elleni szexuális abúzus okán, s erről annak idején tájékoztatták Vanier-t. Ennek ellenére Vanier 2015-ben és 2016-ban is tagadta, hogy gyóntatójának bűnéről tudott volna. A most nyilvánosságra hozott vizsgálat megállapította, hogy Vanier 1970 és 2005 között ugyancsak szexuális cselekményt kezdeményezett hat nővel. Az érintett személyek nem tudtak a korábban másokkal történtekről, ennek ellenére most egymással egybevágó cselekedetekre derült fény. A szexuális cselekményeket „misztikus magyarázatokkal igazolták”.

Minden forrásom belőled fakad, 10. - 2020.02.24.

1./ Szent Mátyás apostol ünnepe egy hűséges tanítvány alakját állítja elénk, akit az áruló Júdás helyére választott az apostolok közössége. (ApCsel 1,26) XVI. Benedek pápa egyik katekézisében (2006. október 18.) arról szólt, hogy „hűségének nagysága miatt nyert isteni meghívást Júdás helyére, hogy mintegy az ő árulását kiváltsa. Ebből egy végső tanúságot vonhatunk le: még ha az Egyházból nem is hiányoznak a méltatlan és áruló keresztények, mindannyiunkra tartozik, hogy azt a rosszat, amit elkövettek, ellensúlyozzuk a Jézus Krisztusba, a mi Urunkba és Megváltónkba vetett tiszta tanúságtételünkkel.”