Címlap | Blogok

Hirdetések blogja

2018. március 25. – Virágvasárnap

 

  1. A múlt vasárnapi templomi gyűjtés eredményeként a Szentföld javára 103.800 forintot küldtünk be az Érsekségre.

  2. A mai vasárnap Virágvasárnap, a Nagyhét kezdete.

  3. A Nagyhétről és a további, április-májusi ünnepi eseményeink részletes programjáról külön tájékoztató készült, mely a templomban lévő fa perselyről vihető el.

  4. Az idén is sor kerül a veszélyben lévő magzatok lelki adoptálására. Az ünnepélyes ígérettételre Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén, április 9-én hétfőn, az este 6 órai szentmisében kerül majd sor. Erre április 4-ig lehet jelentkezni a plébánián, vagy a plakáton megadott e-mail címen.

Farkasréti plébániai tájékoztató, 2018. március-április-május

Március 29. Nagycsütörtök: 10 órakor krizmaszentelési szentmise a Szent István Bazilikában

este 6 órakor szentmise az utolsó vacsora emlékére, után este 9 óráig csendes szentségimádás, alatta gyónási lehetőség

 

Március 30. Nagypéntek (szigorú böjti nap): ½ 3-kor rózsafüzér

3 órakor keresztút

este 6 órakor szertartás, utána este 9 óráig gyónási lehetőség

 

Március 31. Nagyszombat: szentsír-nyitás reggel 8 órakor

délelőtt 9-től 12-ig gyónási lehetőség

este 6 órakor vigília szentmise, utána körmenet

 

Április 1. Húsvétvasárnap, ünnepi miserend: ½ 8, 9, 11 és este 6 órakor

 

Április 2. Húsvéthétfő: szentmise 9 és este 6 órakor

 

Április 5. elsőcsütörtök: délután 5 órakor oltáregylet imaórája, esti mise után ½ 8-ig szentségimádás

 

Április 9. hétfő, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe: szentmise este 6 órakor. Lelki adoptálás vállalása (vagyis 9 hónapon át egy ima elmondása egy veszélyeztetett magzatért)

 

Április 10. kedd, templomszentelési évforduló (41), szentmise este 6 órakor, búcsúnyerési alkalom

 

Május 1. kedd, kirándulás a Széchenyi hegyre és az Úti Madonna kápolnához (9-kor indulás)

 

Május 12. szombat, bérmálás (Snell György segédpüspök), este 6 órai szentmisében

 

Május 21. pünkösd utáni hétfő: karizmák ünnepe és ministránsnap a máriaremetei kegytemplom kertjében (10-től délután 3 órai szentmisével bezárólag)

 

Május 26. szombat, élő rózsafüzér zarándoklat (indulás Farkasrétről ½ 8-kor)

 

Május 27. vasárnap, 9 órai szentmisében elsőáldozás

 

Fontos: - április 3-ig lehet aláírni a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezést (postahivatalban vagy a jogaink.hu internetes oldalon) Ne feledkezzünk el az erdélyi magyarokról!

 

- kérjük, támogassa adója 1 %-ával a Magyar Katolikus Egyházat (technikai száma: 0011)

a másik 1 %-kal plébániánk alapítványát is támogathatja (Farkasréti Mindenszentek Alapítvány, adószáma: 18228847-2-43

Nagyböjt 4. vasárnapja, 2018. március 11.

1./ A mai vasárnap lehetőség lesz szentmisék után az önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésére a templom előcsarnokában.

 

2./ Március 15-én csütörtökön, és 16-án pénteken este 6 órakor szentmise helyett igeliturgia lesz, áldoztatással. Pénteken 5-kor rózsafüzér, ½ 6-kor keresztúti ájtatosság.

Az igeliturgiákat és a keresztutat Szlávik András diakónus tartja.

 

3./ Szombaton este 6 órakor „Teréz-misét” tartunk, vagyis a szentmisét azokra a szándékokra mutatjuk be, melyeket cédulára írva a Kis Szent Teréz dombormű alatti levélszekrénybe bedobnak a hívek.

 

4./ Jövő vasárnap – március 18-án – a 11 órai szentmisén kiszolgáltatjuk a betegek szentségét azoknak az idős, beteg híveknek, akik feliratkoznak a sekrestyében. A szentség méltó felvétele érdekében előtte végezzenek szentgyónást.

 

5./ Kérjük, az idén beadandó Személyi jövedelemadó bevallásoknál különösen figyeljenek az adó 1 + 1 %-ának felajánlására, ugyanis az egyházak esetében a mostani felajánlásokat veszik figyelembe a következő években is az adózó újabb rendelkezéséig.

Az elektronikusan beadott bevallás esetében (interneten a NAV e SZJA oldalán keresztül) különösen is figyelni kell arra, hogy az adóbevallás tervezetének elfogadása önmagában még nem jelenti az 1 + 1 % nyilatkozat megtételét.

Továbbá kérjük, hogy mindazok, akiknek bármely ok miatt (pl. családi adókedvezmény) jelenleg nincs fizetendő adójuk, szintén rendelkezzenek az egyház számára az 1 %-ról. Ez azért fontos, mert a támogatások szétosztásakor a nyilatkozatot tevők létszámát és nem befizetett adójukat veszik figyelembe.

 

Mindez azért fontos, mert az elmúlt évben – az első elektronikus adóbevallási lehetőségnél - a Katolikus Egyház javára rendelkezők száma 56 ezer fővel, a felajánlott összeg pedig 184 millió Ft-tal csökkent.

 

6./ Előre hirdetjük, hogy március 24-én, szombaton nagyböjti lelki napot tartunk templomunkban. A délután 3, 4 és 5 órakor kezdődő elmélkedéseket, valamint az este 6 órakor kezdődő szentmise homiliáját Szlávik András diakónus tartja.

 

Miserend, 2018 március 10-18 :

Nagyböjt 2. vasárnapja, 2018. február 25.

1./ A mai napon országos templomi gyűjtés van a katolikus iskolák javára.

 

2./ A héten, első csütörtökön délután 5-órakor oltáregylet-imaórát tartunk.

 

3./ Első pénteken délután 5 órakor rózsafüzért imádkozunk, ½ 6-tól keresztúti ájtatosság, este 6 órakor szentmise betegeinkért.

 

4./ Jövő vasárnap délután ½ 5-től szentségimádás lesz a templomban.

 

5./ A nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre március 4-től 11-ig, tehát vasárnaptól vasárnapig kerül sor. Mivel többnyire hajléktalanok számára osztjuk szét az élelmiszeradományokat – akiknek nincs módjuk főzni - kérjük, hogy elsősorban konzerveket hozzunk. A tartósélelmiszer adományokat a templom előcsarnokában kizárólag a szentmisék időpontjában kérjük lerakni; illetve irodaidőben a plébánia irodáján is le lehet adni.