Címlap

Blogok

Keresztény értékek, 1. - 2020.09.14.

1./ Keresztény értékek a XXI. században címmel dr. Erdő Péter bíboros előadást tartott 2020. január 14-én a Várkert Bazárban. Előadásából három elemet emelek ki: az elbizonytalanodást, a fogyasztói gondolkodást, és a félelmet.

 

a./ Az állandó változások korában élünk, s ez elbizonytalanítja az embert. A bizonytalanságérzetnek többféle következménye van:

- az ember óvakodik a távlati célkitűzésektől

- fél az elköteleződéstől egy hivatás vagy életállapot mellett (ez okozza például a papi hivatások és az egész életre szóló elkötelezettséget jelentő katolikus házasságkötések csökkenését)

- óvakodik különbséget tenni a jó és a rossz között, mert ami ma jónak minősül, az holnapra esetleg rossznak fog minősülni

- a pillanatnyi jó közérzetet tekinti a legfőbb jónak (ennek a gondolkodásnak megjelenése az „én jól érzem magamat” szlogen elterjedtsége)

Erények, 12. - 2020.09.07. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Önismeret címszó alatt sok mindent lehet olvasni az interneten. Modern ismeretnek tűnik, pedig már évszázadokkal ezelőtt is írtak erről nagy egyházatyák. Ami azt bizonyítja, hogy örökzöld témáról van szó, s mindig lehet újat mondani róla.

Vedd észre, hogy semmi sem új a nap alatt (vö. Préd 1,9). Amíg a mai – hit nélkül élő ember – önismereti teszteket böngész, addig a hívő ember évszázadok óta önvizsgálatot tart a szentgyónás előtt. A különbség az, hogy az önismereti tesztekben pszichológusok által összeállított kérdésekre válaszolnak; az önvizsgálatot végző hívő pedig Isten parancsaihoz méri gondolatait, szavait, cselekedeteit és mulasztásait.

2020. szept. 6.

1./ A héten megkezdjük a templomi katekéziseket:

- Hétfőn este ½ 7-kor énekes zsolozsma a templomban, utána 7-től felnőtt katekézis a hittanteremben.

- Kedden délután 5 órától az elsőáldozóknak,

- Szerdán délután 5 órától az óvodásoknak,

- Pénteken este 7 órától a bérmálásra készülőknek lesz hittanóra. A pénteki hittanórára továbbra is várjuk azokat a felsősöket, ill. középiskolásokat, akik már voltak bérmálkozók.

- Vasárnap a 9 órai szentmise után azoknak az alsósoknak lesz hittan, akik hétköznapi beosztásuk miatt nem tudnak eljutni a plébániai hittanórára.

 

2./ Azok a felnőttek, akik a beavató szentségekben – keresztség, bérmálás, Oltáriszentség – szeretnének részesülni, szeptember végéig jelezhetik szándékukat.

 

3./ Minden pénteken este ½ 6 -tól rózsafüzért imádkozunk, minden csütörtökön az esti szentmise után egy órás szentségimádást tartunk a templomban.

Erények, 11. - 2020.08.31. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ A gazdag ifjú története – Mt 19,16-22 – a szegénység evangéliumi tanácsáról szól.

Az ifjúnak magasztos életcélja volt: az örök élet. Ezért kérdezte Jézustól, hogy mit kell még tennie, hogy eljusson az örök életre. Jézus válasza: tartsd meg a parancsokat. Mivel az ifjú ezeket mind megtartotta, tovább kérdezett: mit kell ezeken felül tennie? Ekkor Jézus azt tanácsolta, hogy ossza szét vagyonát a szegényeknek, és kövesse őt. Erre azonban az ifjú már nem volt hajlandó. Ragaszkodott nagy vagyonához, bálványozta azt, és szomorúan távozott.