Címlap

Blogok

Húsvét 6. vasárnapja „A” 2020. május 17.

1./ „Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat.” - Jézusnak a mai evangéliumi szakaszban (Jn 14,15-21) hallott első mondata nem arra vonatkozik, hogy elméletileg fogadjuk el az ő tanítását, hanem arra, hogy a gyakorlati életünkbe ültessük át az ő tanítását. Ez nem is olyan könnyű. Miért? Azért, mert a világ, melyben élünk, folytonosan elhangol bennünket a jézusi tanítástól. Ahogy a hangszerek is elhangolódnak, ahogy a templomi sípos orgona is elhangolódik a hőmérséklet változása miatt, úgy a keresztény ember is elhangolódik; hiába hallja heti rendszerességgel a jézusi tanítást a templomban, a világ másféle légkörében elhangolódik attól.

Boldogságok, 5. - 2020.05.11. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.” (Mt 5,5)

 

1./ Jézusnak ez a mondása valójában a 37. zsoltárból vett idézet: „A szelídek uralják a földet.” (Zsolt 37,11) Már mondtuk, hogy Jézus nyolc boldogságmondása paradoxon, a mindennapi tapasztalattal ellentétes állítás. Ezzel a mondással szemben fel lehet sorolni számos világhódítót az ókortól napjainkig, akik fegyverrel szereztek maguknak uralmat más népek fölött: Nagy Sándor, Napóleon, Hitler, Sztálin stb.

Erre az ellenvetésre XVI. Benedek pápával válaszolhatunk: a hódítók jönnek és mennek. Akik a földet művelik, akik fájdalmak és örömök között vetnek és aratnak, az egyszerűek, az alázatosak pedig maradnak. Az alázatosak és egyszerűek, tisztán történelmileg nézve is, állhatatosabbak, mint az erőszakosak. Ám ennél többről van szó. (A názáreti Jézus, I. 83)

Arról van szó, hogy e boldogságmondás nem földrajzi terület birtoklására vonatkozik.

Minden forrásom belőled fakad, 21. - 2020.05.11.

A kereszténység és a modern társadalom szimbiózisának szükségessége.

 

1./ A demokráciát fenyegető veszélyek között említettük az anarchista mozgalmat, mely a fennálló társadalmi rend eltörlését akarja megvalósítani, hogy létrehozzon egy „igazságos társadalmat”. A tökéletes állam azonban utópia mert a bűnös, tökéletlen ember nem tud mást alkotni, mint ami lényege: tökéletlen társadalmat. A kereszténységnek abban van szerepe és feladata, hogy segítse egyre nagyobb tökéletességre az embert, közvetett módon az államot, a társadalmat.

Gondolatok egy gúnyrajz fölött

1./ A Népszava 2020. április 28. keddi számában gúnyrajz jelent meg dr. Müller Cecília országos tisztifőorvosról. A főorvosasszonyt a járványügyi tájékoztatóján megszokott pulpitus mögött ábrázolja a karikaturista, vele szemben egy falon lógó feszület, mindkét kezén négy (!) ujjú Krisztussal. A főorvosasszony szájából eredő mondatbuborékban ez olvasható: „Alapbetegsége függőséget okozott.”

A KDNP perre készül a Jézussal viccelődő karikatúra miatt.