Címlap

Blogok

Erények, 4. - 2020.07.13. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Szigorú, de igazságos.

Ha egy szülőre, pedagógusra ezt mondják, az dicséretnek, elismerésnek számít és tekintélyét nem kérdőjelezik meg. Nem könnyű igazságosnak lenni. Az iskolás gyereket szigorú büntetés éri, ha nem tudta a leckéjét, de ha minden tőle telhetőt megtett, ha fáradozott, ha gyöngélkedett, akkor a tanító – tudtán kívül is – egy kis igazságtalanságot követ el vele szemben, amikor enyhébben bírálja el. A többiek ezt kivételezésnek szokták mondani. Ezért a tanárnak olyan körültekintően kell értékelni diákját, mint ahogy a kötéltáncos egyensúlyoz egy bottal a kezében. Egy kis ügyetlenség a kötélen, és máris megvan a baleset; illetve a tanár megkapja a „kivételező” jelzőt. De ha igazságos, akkor lehet szigorú is, mégis elismeréssel fogják jutalmazni. Az igazságosság tehát fontos erény.

Az igazságosságot az ókorban a négy sarkalatos – különösen fontos – erény egyikének tartották.

A Bibliában az egyik legnagyobb elismerésnek számít, ha valakit az „igaz” jelzővel illetnek. Ilyen volt Szent József is, akiről ez az egyetlen jelző olvasható: „igaz ember volt” (vö. Mt 1,19).

Erények, 3. - 2020.07.06. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Istenhez hasonlítani?

Cselekedeteinkkel általában meg akarunk felelni valakinek. A gyerek szüleinek, tanárainak, példaképeinek szeretne megfelelni, s ennek érdekében nem kevés erőfeszítésre is képes. Ez a megfelelési vágy nem kényszerből ered, hanem szeretetből. Istennek is szeretnél megfelelni? Igen? Akkor tégy akarata, parancsai szerint. A „parancs” szó kényszernek tűnik, de Istennek szeretetből akarj megfelelni, hiszen ő szeret téged. Fiát adta érted, aki szeretetből meghalt ÉRTED! ÉRTED?

Erények, 2. - 2020.06.29. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe

A két főapostol liturgikus ünnepéből adódik, hogy az alázatosság erényéről elmélkedjünk. Előbb idézzük fel életük egy-egy jelentős epizódját.

Szent János evangéliumának 21. fejezetében olvassuk, hogy Jézus feltámadása után megjelent apostolainak a Tibériás tavánál. Ekkor háromszor kérdezte Pétertől: „szeretsz engem?” A három kérdés nem volt véletlen; ez felidézte Péterben azt a keserű emléket, amikor a főpap udvarában háromszor megtagadta Jézust (Jn 18, 17.25.27). Péter háromszoros tagadását most háromszoros szeretet-vallomásával tette jóvá, s ezek után Jézus átadta a főhatalmat Péternek az Egyház fölött: „legeltesd juhaimat!” A hagyomány szerint Szent Pétert 67-ben megkínozták, majd keresztre feszítették. Péter alázatból azt kérte, hogy fejjel lefelé feszítsék keresztre, mert ő nem méltó arra, hogy ugyanúgy haljon meg, mint Jézus.

Erények, 1. - 2020.06.22. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ Erényes ember.

Kire mondják ezt a jelzőt? Még ha nem is tudnád megfogalmazni az „erény” jelentését, azt azért érzed, hogy ez egy dicsérő jelző. Az „erényes ember” a „bűnös ember” ellentéte. Mindenkinek jól esik, ha megdicsérik. De a dicséretet sem adják ingyen; ki kell érdemelni. Mivel lehet kiérdemelni? Például erényes élettel.

 

2./ Mit nevezünk erénynek?

Az erény olyan belső magatartás, mely tartósan törekszik a jóra.