Címlap

Blogok

Évközi 12. vasárnap, 2020. június 21.

1./ A járványügyi vészhelyzet megszűnésével a templomokban a szájmaszk viselése és másfél méteres távolságtartás nem kötelező. A kézbeáldoztatás viszont javasolt, miként a szenteltvíztartó üresen tartása is.

 

2./ Előre jelezzük, hogy július és augusztus hónapokban a vasárnap reggeli ½ 8-as szentmisét megtartjuk, de orgona nélküli csendes szentmise lesz.

 

Jézus Szíve, 2020. június 19.

1./ A mai főünnep elnevezése – Jézus Szíve – nem a biológiai izomcsomóra utal, hanem szimbólum. A mindennapi beszédben a „szív” szócska sokféle összetételben szerepel: jószívű, szívjóság, szerető szívű, melegszívű, szívélyes, érző szívű, kemény szívű, szívtelen, stb. Ezek a szóösszetételek mindig emberi magatartást jellemeznek és nem a biológiai szív állapotára utalnak. A mai főünnep evangéliumában is a „szív” egyik szóösszetételét hallottuk: Jézus azt mondja, hogy „tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű (Mt 11,29). A Jézus Szíve litániában ezt kérjük Jézustól: „Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te Szíved szerint!”

A „Jézus Szíve” kifejezés olyan szimbolikus elnevezés, mely Jézus legjellemzőbb tulajdonságára utal: szeretetére.

Lisieux-i Szent Teréz – a „homokszem” - 2020.06.17.

1./ Jézus a hegyi beszéd ma olvasott részletében (Mt 6,1-6.16-18) az alamizsnáról, imádságról és böjtről szól. Ez a nagy hármas az ószövetségi vallásosság kifejezése volt. Az alamizsnálkodás a jótékonyság gyakorlását jelentette abból a célból, hogy a szegények is hozzájussanak az élet alapvető szükségleteihez. Az imádság a vallásosság megnyilatkozása volt. A böjtöléssel pedig teremtményi mivoltukat ismerték el az emberek. Jézus szerint ezt a hármat titokban, szerényen kell gyakorolni és nem fitogtatva annak teljesítményét. A farizeusi vallásosság jellemzője volt az alamizsnálkodással, imádsággal, böjtöléssel való hivalkodás.

Boldogságok, 10. - 2020.06.15. - elmélkedés fiataloknak és felnőtteknek

1./ A nyolcadik boldogságmondás három egymással összefüggő mondatból áll:

 

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,10)

 

Jézus az üldözésről többször beszélt tanítványainak:

„Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket.” (Jn 15,18)

„Gondoljatok a tőlem kapott tanításra: Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.” (Jn 15,20)

„Eljön az óra, amikor az, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz vele az Istennek.” (Jn 16,2)