Címlap | Blogok | Farkasrét blogja

Lelki otthonunk az Egyház, 11. - 2019.03.25.

1./ 100 éve – 1919. március 21-én -  kiáltották ki a magyar kommünt, a Tanácsköztársaságot.

     Tanulságos, és történelmileg hiteles sorokat olvashatunk a 100 évvel ezelőtti eseményekről Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök Soliloquia-jában. Prohászka naplószerű följegyzéseit lelki napló-nak kezdte; majd az 1911-1922 közötti szakaszban a világ ügyeit is lejegyezte, de ezeket mindig a hit megvilágításába helyezte – írja Schütz Antal, a püspök írásainak sajtó alá rendezője. Áttekintve az 1919-es esztendő feljegyzéseit, érdemes néhány igen jellemző epizódot kiemelni.

2./ A Soliloquia 1919-es feljegyzéseiből kitűnik a diktatúra erőszakos alaptermészete.

1919. május 16. „Ne nézzék barbárságnak, hogy ide írok egy-két jegyzetet: így legalább el nem vesznek, s aki a régi „kutyabőröket” forgatja, annak kezébe kerülhetnek. Az 1919. évről van szó, mikor minden háborúnál nehezebb idők szakadtak nyakunkba az úgynevezett forradalom következtében. Ez az egész forradalom és a nyomában felépült uralom tisztára homokon épült, vagy mondjuk inkább lejtőn, s meg nem állhatván ez alaptalan alapon, egyre jobban csúszott le. Már is lekerültünk, mérhetetlenül le, alább minden nép és nemzet s állam alá... Kacag rajtunk a világ, mi meg szégyenkezünk magyaroknak vallani magunkat...

     Szent József napján, 1919. március 19-én még prédikáltam a szemináriumi templomban s reflek-táltam Kunfi itt járt miniszter zöldségeire, melyekben őszerenitása leszámolt a kereszténységgel... Március 25-én megtitotta a kongregáció felvételi ünnepélyét Velinszky tanító ő parvenűsége.”

    (Prohászka egy-egy jelzővel tömören jellemzi a kommün két vezetőjét: a szerenitás nagy magabiztosságot jelent, a parvenü pedig felkapaszkodott jöttmentet. Kunfi Zsigmond oktatási népbiztos volt, de 1919. júniusában lemondott és követelte a diktatúra felszámolását. A kommün augusztus 1-i bukása után Bécsbe emigrált, 1929-ben öngyilkos lett. Velinszky László tanító a székesfehérvári direktórium – végrehajtó hatalom – tagja volt, aki lefoglalta a püspöki palotát, kiköltöztette a püspököt, mert a palotából  múzeumot akart csinálni. Március 25-én, vagyis Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a Mária Kongregáció új tagjainak felvételét tartották volna szokás szerint. A kommün kezdettől fogva akadályozta az ifjúsági lelki egyesület működését.)

1919. július 11. „Új bolondéria az úrnapi himnusz-éneklés ügye. A forradalmi hóbortos törvényszék Balog-Balek elnöklete alatt meghívta a gvárdiánt, hogy vegyék tudomásul, hogy a tanácsköztársaság helyteleníti a himnusz éneklést.”

     (Érdemes megjegyezni, hogy Rákosi Mátyás – aki 1919-ben termelési népbiztos, majd a Vörös Őrség parancsnoka volt – az 50'-es években új himnuszt akart készíttetni, de erre sem Illyés Gyula, sem Kodály Zoltán nem volt hajlandó. Így maradt a Kölcsey-Erkel -féle himnusz.)

3./ Prohászka Ottokár világos látásmódját mutatja, ahogy megkülönbözteti egymástól az őskeresztények és a kommünárok magatartását. Az Apostolok Cselekedetei így jellemzi a jeruzsálemi egyház életét: „A hívek mind összetartottak, és közös volt mindenük. Birtokaikat és javaikat eladták, s az árát szétosztották azok közt, akik szükséget szenvedtek.” (ApCsel 2,44-45)

1919. július 15. „A hívek összetartottak – testvérek voltak: nincs semmi, ami az enyém, csak ami a mienk! Hát hiszen ezt akarják ezek itt köröttünk. Ezt, de hogyan, s mily lélekből! A keresztények ott belülről elváltozva, szeretetben áttüzesedve, a Lélek izzásától; ezek itt nem adva, de másoktól elvéve halmoznak. Ott azok adnak, akiknek van; itt azok vesznek, akiknek nincs. Ott kommunizmus van, szeretetből kiinduló megosztás; itt erőszakból kiinduló s zsiványbandák által végrehajtott megrablás! Ott átkarolás, itt elnyomás; ott az egésznek kooperációja, itt irigység, gyűlölet és eltulajdonítás. Horváth Jancsi „báró”, az itteni főispánutód, Károlyi József gróf nadrágjaiban feszeleg; Velinszkyné a grófné ingeit piszkítja és sárgítja!

     Tehát a kereszténységben a belső elv a szeretet, mely ad, megoszt, mely segít s testvérként érez. Ó imádandó Szentlélek! Te mindig így, belülről dolgozol, mozgatsz, fakadsz; a te kötelékeid a szeretet, szívesség, indulat, bensőség.”

4./ Összefoglalás: Prohászka Ottokár a kommün hátterében meglátta a keresztény tanúságtétel hiányát is. Így ír erről: „a régi keretek üresednek; de csak azért, mert nem volt igaz kereszténység, valódi szeretet a tartalmuk.” (PÖM 23. kötet, 326)

     Prófétikus szavak! Vajon nem hasonló időt élünk ma: lelki kiüresedést, tanúságtétel hiányát?!

AttachmentSize
Vesperás, 2019-03-25.odt36.51 KB